Världens kortaste diktform

 

 

Haikudiktning har sitt ursprung i Japan och följer oftast formen 5-7-5 stavelser uppdelat på tre rader.

 

Definitionen av vad som räknas till haiku samt vilka riktlinjer som bör följas, varierar något beroende på om man önskar dikta på traditionellt japanskt vis eller hellre följa en senare uppkommen mer obunden variant, modern västerländsk haiku.

 

 

Inte för att det spelar någon avgörande roll, redan de tidiga mästarna klargjorde:


"Det viktigaste är poesin, inte formen."
 

 

----------------------------------------------------------------------

 


Poesin och havet

 


Haikudiktningen ombord på Ash håller sig ändå till formen 5-7-5, men är för övrigt mycket förlåtande och fri.

 

Hittills har en serie på tre samlingar givits ut och finns till försäljning. Del ett behandlar renoveringen innan avfärd, del två beskriver resan från Sverige till Kanarieöarna och del tre färden över Atlanten via Brasilien och till Västindien.

 


Priset är 200kr styck, ett bidrag som uppskattas stort av långseglare på en ansträngd budget.

 

Finns det intresse, så finns det möjligheter:

skicka ett email till crew@sy-ash.se.

 


Tack på förhand!

 

 

     

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

crew@sy-ash.se

 

www.sy-ash.se